Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefemiz

Yenidoğu Eğitim Felsefesi sırasıyla insan, bilgi ve toplumu geliştirmeyi amaçlayan bütünsel bir anlayış üzerine kuruludur. İnsan yaşamının kendisinin bütün olarak bir eğitim süreci olduğunu değerlendirdiğimizde, insan eğitiminin kuşatıcı bir anlayış ve tüm boyutları ele alan yaklaşımla kurgulanması kaçınılmaz bir gerekliliktir.