Yenidoğu Akademi

Yenidoğu Akademi

İster okul, ister program isterseniz materyal ne kadar mükemmel olursa olsun, bunların hepsinin mükemmelliğinin öğretmenin üzerinden sürece katkı sağlayacağını biliyoruz. Sınıfın kapısı kapandıktan sonra felsefenizin, vizyonunuzun ve misyonunuzun öğretmenin şahsında temayüz etmesi gerektiğine inanıyoruz.


Gerçek eğitimin, mesleğini iş olarak görmeyen, geleceğe dair sorumluluklarının ve vebalinin farkında olan, kendini yenileyen, kendisine emanet edilenleri bir nesne olmanın ötesinde bir insan olarak gören, yaşadığı sıkıntıların bu mesleğin en keyifli tarafı olduğunun farkında olan öğretmenlerle yapılabileceğine inanıyoruz.


Bu düşünceyle kurulan Yenidoğu Akademimiz ile, sadece diplomaya sahip olan değil, aynı zamanda sahip olduğu bilgiyi yönetebilme ve aktarabilme konusunda yetkinliklere ve kişisel özelliklere sahip olan öğretmenler yetiştirme gayesini taşıyoruz. Mesleğe aday insanların bu çerçevede gelişimi için üzerinde düşünülmüş süreçlerin planlanmasına emek harcıyoruz.


Hedeflerimiz:
⦁    Yeni mezun öğretmen adaylarını, öğretmenlik mesleğini tüm süreçleriyle deneyimleyebilecekleri gerçek bir eğitim öğretim ortamında geliştirmek.
⦁    Öğretmen adaylarının, öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin kariyer planlamalarına profesyonelce destek olmak.
⦁    Öğretim süreçlerine olumlu katkı sağlayacak yenilikçi atölye programları dizayn ederek, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmak.
⦁    21.yüzyıl öğretim felsefesine uygun etkili okul liderleri, pedagojik liderler yetiştirmek.
⦁    Öğretmenlerin teknopedagojik yeterliklerini geliştirmek.
⦁    Öğretmenlere düzenli olarak profesyonel eğitimler ve sonrasında etkili geri bildirimler vererek mesleki gelişimi sürdürülebilir hale getirmek.
⦁    Yeni neslin ihtiyaç duyacağı becerileri kazandırabilecek, içinde bulunduğu çağın öğretim metodlarını aktif kullanabilen, yenilikçi öğrenme süreçleri tasarlayıp yöneten öğretmenler yetiştirmek.
⦁    Kurumlara ve okul liderlerine kurum içi etkili mesleki gelişim faaliyetleri tasarlamalarına destek olmak, sürdürülebilir profesyonel gelişimin yol haritası çıkarmak, uygulanmasına destek olmak.

Detaylı bilgi için Yenidoğu Akademi sitemizi inceleyebilirsiniz; www.yenidoguakademi.com