Yenidoğu Eğitim İlkeleri

Yenidoğu Eğitim İlkeleri

Madde 1-  Yenidoğu Okulları önce doğru insan, sonra başarılı öğrenci yetiştirir.

Yenidoğu’da başarı tek amaç değildir. İnsani değerlerden ve amaçlardan uzak başarı bizim için değerli değildir.

 

Madde 2- Yenidoğu Okul Kültürü, kadim değerlerimizi çağın gerekleriyle yaşar ve yaşatır.

Milli ve manevi değerlerini hakkıyla özümsemiş bir insanın başta ülkemize olmak üzere tüm dünyaya değer katacağının farkındayız. Tarihsel süreçte sahip olduğumuz değerleri düşündüğümüzde,  kültür oluşturmak adına geçmişimizde var olanları bugünle birleştirmek en önemli görevlerimizden biridir.

 

Madde 3- Yenidoğu Okulları; kendini bilen bilgiyi seçebilen öğrenciler yetiştirir.

Yenidoğu'da çağımızın bilgi kirliliği karşısında kendini koruyabilecek ve kendini yönetebilecek bir insan hedeflenir. Kendi ile barışık ve kendini izleyebilen bir insan profili için etkin ve katılımcı bir rehberlik hizmeti yürütülür.

 

Madde 4-  Yenidoğu Okulları’nda öncelikli muhatap öğrencidir.

Okullarımızda öğrencilerimizin bireysel farkındalığının sağlanması ve kendi sorumluluklarını taşıması temel esastır. O nedenle kendisi ile ilgili süreçlerde öncelikli olarak öğrenci muhatap görülür ve süreç içinde ailenin de desteği alınarak öğrencilerimizin çözüm geliştirme yetisi kazanması sağlanır. 

 

Madde 5- Yenidoğu Okulları’nda “Eleştirel Düşünme” herkesin  ödevidir.

Yenidoğu Eğitim Felsefesinde bir doğrunun “mutlak” hale gelebilmesi için tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla sürekli bir sorgulama her bir çalışanımızın ve öğrencimizin en temel ödevidir.

 

Madde 6- Yenidoğu Okulları’nda öğrencinin tek yönlü gelişimi yetmez, çok yönlü gelişim esastır.

Yenidoğu'da başarı sadece akademik değildir. Öğrencilerimizde bilginin yanında kültürel ve estetik bir birikim de hedeflenir.

 

Madde 7- Yenidoğu Okulları’nda çalışkanlık, hayattan soyutlanmak değil hayatla etkileşimde olmaktır.

Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için çok çalışmaları gerektiğini biliyoruz. Ancak bu süreçte onları yaşamdan soyutlamak yerine, çalışmalarından en yüksek verimi almalarını sağlayacak sosyal ve kültürel programlarla destekliyoruz.

 

Madde 8-  Yenidoğu Okulları’nda bilmek yapabilmektir.

Yenidoğu’da bilmenin kriteri yapabilmektir. Deneyimleyerek öğrenmek öğrenme-öğretme süreçlerimizin en temel yöntemidir.

 

Madde 9- Yenidoğu bölgesel değil; evrensel insan yetiştirir.

Yenidoğu kendini, yakın ve uzak çevresini gözlemleyip analiz edebilen insanlar yetiştirmeyi hedefler. Kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerle öğrencilerimiz dünya çapında bir etkileşim ağına dahil olur.

 

Madde 10- Yenidoğu Okulları’nda eğitim aile-okul-öğrenci üçgeninde bir bütündür.

Yenidoğu’da aile en temel eğitim kurumudur ve eğitim aile-okul-öğrenci üçgeninde bir bütündür. Eğitimin etkinliğini arttırmak adına bu ilişki düzlemi sürekli canlı tutulur ve geliştirilir.

 

Madde 11-  Yenidoğu’nun öğretmeni de öğren(i)cidir.

Geleceğin vebalini taşıma sorumluluğunun farkında olan Yenidoğu Öğretmenleri, Yenidoğu Öğretmen Akademisi programları çerçevesinde sürekli öğrenen ve gelişen bir vizyonla geleceğe şekil verirler.

 

Madde 12- Yenidoğu,” Okul Kültürü” ile gelecekteki ilişki ağlarını kurar.

Yenidoğu öğrencileri kendilerinin de katkı sağladığı okul kültürü ile ileriye dönük profesyonel hayatlarının başlangıcını yaşar. Yarının dünyasındaki birlikteliklerinin tohumlarını Yenidoğu Okullarında atarlar.

 

Madde 13- Yenidoğu Okulları güncelle yetinmez, günceli ileri taşır.

Yenidoğu eğitime katkı sağlamak adına sürekli araştıran ve günceli güncelleyen bir yaklaşımla AR&GE çalışmalarını yürütür. Program Geliştirme, Materyal Geliştirme ve Öğretmen Akademisi birimleri ile dünyadaki trendleri inceleyip geliştiren ve kültürümüzün birikimiyle yoğuran bir vizyona sahiptir. 

 

Madde 14-  Yenidoğu Okulları’nda özel olarak geliştirilen öğretim materyalleri kullanılır.

Yenidoğu eğitim-öğretim yaklaşımında öğretim materyalleri en önemli bileşenlerden biridir. Sadece bu süreçleri takip etmek ve geliştirmekte uzmanlaşan Yenidoğu Materyal Geliştirme birimimizce hazırlanan materyallerle, uygulanan programın etkinliği en üst düzeye çıkarılır.