Yenidoğu Materyal Geliştirme

Yenidoğu Materyal Geliştirme

Eğitimde sadece sözlü yolları kullanarak mutlak bir başarı sağlanamayacağının bilincindeyiz.


Nasıl ki kulağımıza fısıldanan bir hikâyeyi zihnimizde canlandırma ihtiyacı güdüyorsak, okul çatısı altındaki bilgilerin de zihinlerde canlanması gerekmektedir. Yenidoğu Materyal Geliştirme bu düşünceyle; bilginin zihinlerdeki yerinin hazır olduğunu bilen, önemli olanın bu bilgiyi en hissiyatlı şekilde öğretmek olduğuna inanan bir anlayışla, bilgiyi olabildiğince somutlaştırarak çeşitli materyallere dökmeye gayret eden kuruluşumuzdur.


Somuta indirgenmemiş soyutun nüfuz edeceği yüreklerin nicelik olarak sınırlı kalacağını biliyoruz. Sadece gösterilmiş ama hayatla bağı kurulamamış bilginin kalıcılığının olmadığının farkındayız. Görülebilen, duyulabilen, hissedilebilen bilginin gerçek yerini bulacağından şüphemiz yok. Bu nedenle öğretim programlarında hedeflenen her şeyin olabildiğince somutlaştırılmasını sağlayacak materyallerin bir araya getirilmesini ve hatta yeni materyallerin geliştirilmesini gerekli görüyoruz. Bu noktadaki zenginliğin öğrencilerin zenginliğine ve süreçlerin keyfine sağlayacağı katkının farkındayız. Biraz çabayla olmaz denenlerin olabileceğini biliyoruz.

Hedeflerimiz:

Eğitim ve öğretimi somutlaştırmasını sağlayacak materyalleri araştırmak ve geliştirmek.

Üretilen ve geliştirilen programların basılı ürünler hale getirmesini sağlamak.

Program geliştirme birimiyle koordineli bir şekilde çalışarak eğitim öğretimi destekleyecek, öğrenmeyi kolay hale getirecek metin, görsel, dijital vb. materyaller üretmek.

Eğitimde kullanılan en yeni teknolojik uygulamalarını araştırmak, takip etmek ve uygun olanları öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetine sunmak.

Dijital içerik, z-kitap, oyun vb. materyallerden müfredatımıza uygun olanları almak, gerekirse üretmek.

Eğitim de teknoloji kullanımı ile ilgili fuar, sempozyum vb. etkinliklere katılarak dünyadaki teknoloji gelişimini yakından takip etmek.

Dijital eğitim materyallerinin verimli kullanılmasını sağlayacak bilgi paylaşımını yaparak gerekli desteği vermek.

Okullarımızda kullanılacak etkileşimli tahta, tablet vb. cihazların eğitim açısından uygun dijital programlarla entegre bir şekilde çalışmasını sağlamak.