Yenidoğu Okulları

Yenidoğu Okulları

Eğitimin adeta bir tüketim ürünü gibi pazarlandığı özel eğitim kurumları sektöründe, Yenidoğu Okulları olarak, “Bütünsel Eğitim Sistemi”mizin gereği insan odaklı bakış açısıyla öncü bir kuruluş olma amacını taşıyoruz. Okulculuk alanındaki kurumsal yapılanmamızı, bu bakış açısı çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.


Bu bilinçten hareketle; beklentilerin, arzuların, hırsların, projelerin savurduğu öğrenciyi odağa çekerek, tüm eğitim süreçlerini öğrencilerimiz adına kontrol ettiğimiz bir eğitim kültürü oluşturuyoruz.


Hedeflerimiz:

⦁    Eğitim süreçlerini tüketim odaklı bir anlayıştan değer üretme odaklı bir anlayışa çevirmek.
⦁    Gerçek eğitimin gerçekleşebilmesi adına disiplinli ve geliştirici bir okul iklimi oluşturmak. 
⦁    Öğren(i)cilere geniş alanlar açarak kişisel özelliklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu alanlarda gelişimlerini desteklemek
⦁    Etkin ve proaktif bir rehberlik anlayışı ile farkındalık sahibi insanlar yetiştirmek
⦁    Konuşabilen, yazabilen ve iletişim kurabilen insanlar yetiştirmek.
⦁    Farklı akademik disiplinler arasında köprüler kurma becerisine sahip insanlar yetiştirmek. 
⦁    Kendi dışındaki dünyaya ön yargısız ve geniş bir açıyla bakarken kadim mazisi ile göbek bağını kaybetmeyen insanlar yetiştirmek.
⦁    Okul – aile – öğren(i)ci üçgeninin en sağlıklı şekilde kurulmasını ve verimliliğinin artmasını  sağlamak
⦁    Gerek yerel gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda söz söyleme vizyonunda insanlar yetiştirmek.
⦁    Hedefine giden yolda hiçbir şeye takılmadan yürüme gayretinde ve çalışkanlığında insanlar yetiştirmek.

Detaylı bilgi için Yenidoğu Okulları sitemizi inceleyebilirsiniz; www.yenidoguokullari.com