Yenidoğu Program Geliştirme

Yenidoğu Program Geliştirme

Yenidoğu Program ve Yayın Geliştirme, yalnızca “öğrenilmiş” bilginin bir değeri olduğunu bilen ve “öğretme”nin sınırsız yolları olduğunun farkında olan, nasıl öğretileceği kadar hangi bilginin kime öğretildiğini de sorgulayan bir anlayışla, en ideal eğitim sistemlerini araştırmakta ve uygulamaya dökmekte olan kuruluşumuzdur.


Eğitim öğretimde kuşkusuz en önemli husus eğitimle aktarılmak istenenler ile bunların öğrenicinin bireysel özelliklerine, fıtratına uygunluğudur. Bu nedenle öğretim programlarının güncelliğinin, öğrencinin gelişimsel aşamaları ile uyumluluğunun, iç ve disiplinler arası tutarlılığının ve insan hayatının çeşitli yönlerinde bir karşılığının bulunmasının bir okulun olmazsa olmazlarından olduğunu düşünüyoruz.


Bir metaforla söylersek, “un, şeker ve yağımızın olmasının helva yapabileceğimiz anlamına gelmediği”nin, hatta “herkesin helva yemek isteyip istemeyeceğini de düşünmemiz gerektiği”nin farkındayız. Bu nedenle, bir programın ve buna uygun yayınların temel bileşenleri olan “içerik, amaç, hedef kitle, yöntem, ölçme-değerlendirme” alanlarının sürekli incelenmesi ve geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.  Hayat durmadığı, nesiller değiştiği için, “neyi, nasıl, kime, niçin ve ne kadar” aktarmamız gerektiği sorularının dinamik, cevabı sürekli değişen sorular olduğunu biliyor, bu bilincin hayat bulduğu özgün program ve içerik geliştiriyoruz.


Hedeflerimiz:
⦁    Eleştirel, yaratıcı ve derin düşünmeyi öğrenme süreçlerinin merkezine taşımak
⦁    Öğrencilere temel insani değerleri ve evrensel gerçekleri kazandırmayı öncelik haline getirmek
⦁    Öğrenicinin “kendi”ni bilerek ontolojik açıdan dikey ve yatay boyutta doğru ilişkiler kurmasını sağlayacak bir program ve içerik altyapısı oluşturmak
⦁    Fertlerin öğrenmeyi öğrenerek hayat boyu kendi kendine öğrenir hale geleceği bir eğitim modellemek
⦁    İnsanın bölünmez bütünlüğüne ve “büyük resme” dair farkındalıkla, öğrenim alanlarına bütünsel ve etkileşimli bir bakış geliştirmek
⦁    Kendi eğitim standartlarımızı, öğretim ve öğrenim stratejilerimizi/metotlarımızı geliştirmek
⦁    Eğitim süreçleri ile günlük ve aslî hayat arasındaki yıpranan/yıkılan köprüleri kurmayı eğitimin odağı haline getirmek
⦁    Geliştirilen programlarda öngörülen hususların sağlıklı, doğru ve hedef kitleye uygun içeriklere dönüştürülmesini sağlamak
⦁    İnovatif süreçlerle eğitim literatürüne yeni, doğru, uygulanabilir ve değer taşıyan kavram, yöntem ve yaklaşımlar kazandırmak 
⦁    Eğitim ortamını “değer”li kılacak çözümler geliştirerek süreç esnasında ve sonunda “değer” üretilmesini sağlamak