Haberler

Yenidoğu Eğitim Kurumları SAP Projesi Başarı Hikayesi

13.07.2016

Güncel Haberler

Yenidoğu Eğitim Kurumları, tüm ulusal eğitim sistemi için oluşturduğu çalışmaları; okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarında pratiğe dökmektedir.

Bu kapsamda Türkiye’de bir ilk olan Bütünsel Eğitim Sistemi’ni (BES) hayata geçirmek üzere kurumsallaşma süreçlerine hızla devam etmektedir.

Yenidoğu Bütünsel Eğitim Sistemi;

Sırasıyla İNSAN, TOPLUM ve BİLGİ’yi geliştirmeyi amaçlayan felsefesiyle, eğitim süreçlerindeki tüm bileşenlere yönelik modeller oluşturup bu modelleri hayata geçirecek kurumsal yapılanmalar kuran bir sistemdir.

Yenidoğu Bütünsel Eğitim Sistemi çerçevesinde oluşturduğumuz kurumsal yapılanmalar:

Program Geliştirme Birimi ile; hedeflediğimiz misyon ve vizyon doğrultusunda eğitim ve öğretim yapmamızı sağlayacak özgün öğretim programları ve materyal içerikleri geliştiriyoruz.

Materyal Geliştirme Birimi ile; programlarımızla tutarlı ve uygulamadaki etkinliği artırıp destekleyecek eğitim öğretim materyalleri geliştirip üretiyoruz.

Yenidoğu Akademi ile; programlarımızı en iyi şekilde öğretmek için öğretmenlerimizin donanımımızı artırıyor, eğitim felsefemizi ve kültürümüzü öğrencilerimize en iyi şekilde aktarmak için eğitimcilerimizi sürekli geliştiriyoruz.

Yenidoğu Okulları ile; tüm ulusal eğitim sistemi için oluşturduğumuz bu çalışmaları, okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki kendi okullarımızda da pratiğe dökerek, eğitim felsefemize göre geliştirdiğimiz eğitim program ve materyallerini, yine aynı çatı altında yetişmiş öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilere aktarıyoruz.

Yenidoğu hedeflerini hayata geçirebilmek için yenilikçi, inovatif vizyonu ile dijital çağın gereği olarak teknoloji altyapısını SAP’ye emanet etmiştir. Türkiye’de eğitim alanındaki SAP projeleri bakımından en tecrübeli firma olan Medyasoft ile yapılan işbirliği, Türkiye’nin en kapsamlı SAP K12 projesini ortaya çıkarmıştır.

Yenidoğu Eğitim Kurumları olarak, bütünsel ve dengeli eğitim modeliyle; çağın gereklerini değerleriyle yorumlayarak içinde yaşadığı dünyaya ve kişisel gelişimine en üst düzeyde katkı sağlamak adına kendi yönetebilecek, içinde bulunduğu topluma örnek olup yön verebilecek, karşılaştığı sorunları çözme becerisi ve iradesi gösterebilecek “Vizyon Sahibi” insanlar yetiştirme misyonu ile 2014 yılında kurulduk.

Bu misyonu gerçekleştirebilmek için kendimize hedef olarak koyduğumuz vizyon; Eğitim öğretimin her alanında ilkleri ve enleriyle standartları sürekli geliştirip yükselten, Türkiye’yi dünyada temsil eden lider bir eğitim kurumu olmaktır.

Değişen ve gelişen dünyamızda misyonuna, değerlerine bağlı vizyon sahibi insanlar yetiştirmek için teknolojiyi dışarda tutamayacağımızın farkındayız.  Bu teknolojiyi öğrencinin gelişimine katkı sağlayarak eğitim öğretimin içerisinde doğru kullanılması herhalde bugün dünyanın en önemli problemlerinden birisidir. Bizde eğitimde teknolojiyi amaç değil, verimli bir araç olarak kullanmayı benimsedik. Hayatımızın her alanına giren teknolojiyi eğitim öğretim süreçlerimizin içerisinde öğrencilerimizi temele alarak eğitim öğretime konu branş öğretmenleri, sınıf öğretmenleri rehberlik birimleri okul yönetimi, öğrenci ve aile tüm paydaşlar tarafından verimli kullanılmasını sağlayabilecek uygulamalar geliştirdik. Öğrencinin evden okula gelmesi, okul içerisinde sağlıklı, huzurlu, güvenli  bir şekilde derslere, etkinliklere katılarak üst düzeyde öğrenmenin sağlanması, kantin ve yemek hizmetlerinden en güzel şekilde faydalanarak gün sonunda evine yine güvenli bir şekilde ulaşması günlük hedefimizdir. Bu manada veli, idare, öğretmen, öğrencinin hak ve sorumluluklarını farkında olması gereklidir. Bu hak ve sorumlulukların yerine getirebilmesi için öğrenci-okul, veli-okul (idare, akademik kadro, personel, eğitim destek hizmetleri… vb.)iletişim süreçlerinin aktif ve planlı bir şekilde işletebilmek gerekmektedir. Günümüzde bu hizmetlerin online olarak sağlamak verimliliği arttıran en önemli etkenlerdendir.

Okullar, bünyelerinde bulunan en küçük yaş gurubundan  son sınıfa kadar eğitim ve öğretim planlamasını bir bütün olarak yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin okula kayıt edilmesi, sınıfların oluşturulması, derslerin planlaması, programlanması, derste görev yapacak öğretmenlerin belirlenmesi, sınıf ortamın hazır hale getirilmesi, okul genelinde gerekli olan fiziksel şartların sağlanması (kütüphane, spor salonu, laboratuvarlar, etkinlik ve aktivite odaları… gibi), gerekli olan materyalleri ve bunları kullanabilecek cihazları tedarik edilmesi, ölçme ve değerlendirme birimi hizmetleri, akademik hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayan hususlar olduğu gibi; servis , yemek, kantin,  sağlık , güvenlik gibi  destek hizmetleri, ayrıca  öğrencinin  bireysel yeteneklerinin farkında olarak onların gelişimine katkı sağlayan, veli-öğrenci-öğretmenin iletişimine önem veren,  öğrenciye ve gerektiğinde okula yön verebilen rehberlik hizmetlerinin,  okul tarafından bir bütün olarak yapılıyor olması çok önemlidir.

Her öğrencinin kişisel gelişimi, farklı özellikleri yetenekleri kabiliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, öğrencinin gerek kişisel gelişimi gerekse akademik başarısı için  bütün bir yapıyı sağlıklı işletebilmek gereklidir. Birimler arasında koordineyi sağlayabilmek, öğrencinin gelişimini her yönden takip edebilmek, gerekli tedbir ve yönlendirmeler yapabilmek, özelde ve grup olarak (kişisel gelişim, davranış, devamsızlık, ölçme değerlendirme, sağlık, servis, yemek, giriş çıkış, kitap okuma, kulüp, etkinliklere katılım, disiplin, öğrenci işleri… vb.) raporlar alabilmek, ebeveynleri gerek anlık (servis ulaşım bilgisi, derse katılım, etkinlik, duyuru, acil durum..vb), gerekse planlı ( görüşme talebi, ölçme değerlendirme sonuçları, öğrenci fiziksel gelişim takibi, sağlıklı beslenme, dikkat edilmesi gereken hususlar, izin süreci, etkinlik katılım belgesi, onay süreçleri… vs) bilgilendirme gibi işlemlerin online olarak yapılması gerekmektedir. Bu gereksinimlerin düzenli bir şekilde işletilebilmesi ve yönetilmesi bir yazılım ihtiyacını elzem kılmaktadır.

Bilişim teknolojilerinin hızla geliştiği bir zaman diliminde bunu bir bütün olarak sağlamak kolay değildir. Eğitim Kurumlarında kullanılan birçok yazılım maalesef bütünsel olarak ihtiyacı karşılayamamaktadır. Kayıt işlemleri, ders programı oluşturma, program geliştirme, materyal geliştirme, materyal kullanımı (akıllı tahtalarda, sınıflarda, bireysel çalışmalarda, laboratuarlarda vb.)  muhasebe, yemek hizmetleri servis hizmetleri,  bireysel gelişim takibi, ölçme değerlendirme (kazanım bazlı sınav oluşturma, e-sınav hazırlama, hazırlanan soru ve materyallerin belirli bir taksonomiye göre yapılması ..vb) öğrenci ve veli kişisel bilgileri, bordrolama, izin, performans takibi, ücret hesaplaması, satınalma vb. bir çok  hususun belirli algoritmalara göre birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması gerekmektedir. Bazı spesifik programlarla bu ihtiyaçlara çözüm yolu bulunsa da,  programların hiç biri tek başına yeterli olamamaktadır. Bunların yönetilmesi, entegre edilmesi, işleri daha da zor hale getirmektedir. 

Bu ve benzeri uygulamaları entegre bir yönetim sisteminde kullanmak okulların ana işine odaklanması için son derece önemlidir. Bugün Türkiye’deki okulları incelediğimizde muhasebe için farklı bir yazılım, PDR süreçleri için farklı bir yazılım, okullardaki eğitim öğretim süreçleri için farklı bir yazılım vb. bir çok yazılım kullandıklarını gözlemlemekteyizSadece öğrenci bilgilerini elinde tutan, kısmi bilgilendirme yapabilen , gelişen bilişim teknolojisi ile birlikte kendini yenileyememekte ve her bir öğrenci özelinde işletmesi gerek özel durumu bir çok yazılımla işletememekte, dolayısıyla yakın zamanda çöp olacak yazılımlar kullanmak zorunda kalmaktadır. En basit örnek olarak kayıtta alınan bilgileri her bir programa aktarmak ve burda işlevsel hale getirebilmek için efor sarf edilmektir.

Bizce okullarda bu tür operasyon hizmetleri minimum düzeyde olmalı ve birbiriyle entegre olup verimlilikleri arttırmalıdır. Okullarımızda ki eğitim öğretim kadrolarının vakti operasyonel süreçler için minimum olmalı, okulların ana işi olan eğitim öğretim süreçlerine odaklanmaları sağlanmalıdır.

Biz Yenidoğu olarak kavramsal tasarımlarını daha stratejik planımız aşamasında oluşturduğumuz Entegre Kurumsal Kaynak planlama sistemiyle tüm süreçlerimizi SAP veri tabanında eğitim öğretim süreçlerimizle entegre olacak şekilde kurguladık. Böylece öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin gelişimlerini daha iyi takip edip onları daha iyi yönlendirmeye başladık.

Yunus Emre Gedikli, Yenidoğu Eğitim Kurumları COO

 

 

Proje Kapsamı

Projede Yenidoğu Eğitim Kurumları’nın tüm idari süreçleri, eğitim yönetimi, öğrenci-veli etkileşimi, analitik raporlamalar SAP altyapısı ile fazlandırılarak adreslenmiştir.

5 ay gibi kısa bir sürede başarı ile tamamlanan 1. Faz başlıkları:

 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP): Mali Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Satın Alma ve Stok Yönetimi, Satış ve Dağıtım, İnsan Kaynakları
 • Öğrenci&Veli Etkileşimi Yönetimi (CRM: Customer Relationship Management)
 • Öğrenci Yaşam Döngüsü Yönetimi 1. Fazı (SLCM: Student LifeCycle Management)

İkinci fazda uygulanmasına başlanan modüller:

 • K12 Eğitim Çözümleri
  • Materyal, soru ve sınav yönetimi
  • Ders, ödev, etüt yönetimi

Ölçme ve değerlendirme

Rehberlik, disiplin, kazanım ve gelişim yönetimi

Öğrenci, öğretmen ve velilerin etkileşimi

Kazanım ve gelişim takibine dönük analitik uygulamalar

E-Okul entegrasyonu vb. başlıklarını da içeren çözümler, mobil uyumlu olarak (Fiori) hayata geçirilecektir.

 • Kurum İçi Sosyal Ağ ile İş Birliği ve Görev Takip Sistemi (Jam)
 • Strateji Yönetimi (SSM: SAP Strategy Management)
 • İş Planlama ve Konsolidasyon (BPC: Business Planning and Consolidation)

Kazanımlar

Yenidoğu Eğitim Kurumları uçtan uca entegre, şeffaf, yönetilebilir ve raporlanabilir bir karar destek sistemine sahip olacaktır. Diğer yandan öğrenciler, öğretmenler ve veliler, Dünya’da 7 Milyon öğrencinin 8.000 eğitim kurumunda üstün kullanıcı deneyimi yaşadığı altyapıdan faydalanmaya başlayacaktır.

Öğrenci ölçme ve değerlendirme bilgileri üzerinden geliştirilecek analitik uygulamalarla öğrenci kazanımları sürekli izlenecek, öngörüsel tekniklerin uygulanması sonucu yılsonu öğrenci hedef kazanım oranları yükseltilecektir.

İş Zekâsı dashboard’ları ile üst yönetim, anlık karar destek mekanizmalarına sahip olacaktır. Kurum personeli, öğrenciler ve veliler mobil uygulamalar ile zaman ve lokasyon bağımsız işlemlerini yapabileceklerdir.

“Bu proje, yalnızca bir yazılım altyapısı projesi değil; kurumsal ve teknolojik dönüşüm projesidir. Yenidoğu Eğitim Kurumları’nın vizyoner kadrosu, Medyasoft’un yetkin danışmanları ve tecrübesi, SAP’nin Türkiye ve Dünya’da ispatlanmış en iyi iş uygulamaları ile örnek bir proje gerçekleştirilmektedir.”

 Caner Kürklü, Medyasoft İş Geliştirme Müdürü

 

 

Notlar

Medyasoft, Türkiye’de eğitim sektörü SAP projelerinde en tecrübeli SAP iş ortağıdır. Gold Partner statüsündeki Medyasoft, Türkiye’de SAP Education & Research alanındaki yetkinliği belgeleyen Recognized Expertise sertifikasına sahip ilk firmadır.

SAP’nin Dünya’daki eğitim sektörüne özgü en iyi iş uygulamalarını, Türkiye’nin lokal şartlarına uygun olarak geliştiren, Rapid Deployment Solution (RDS) standartlarında ürünü SAP global tarafından akredite edilerek SAP Store’de bu alanda ürüne sahip ilk iş ortağı olan Medyasoft, tecrübeli danışman kadrosu ile Yenidoğu Eğitim Kurumları SAP projesini Dünya’da örnek bir başarılı referans hâline getirecektir.

SAP, eğitim sektörünü stratejik bir alan olarak belirleyerek çözüm ailesini 6 kıtada 30’u aşkın ülkede iş ortakları ile konumlandırmaktadır. Türkiye’de birçok eğitim kurumu SAP çözümlerini tercih etmiştir. Yenidoğu Eğitim Kurumları’nın stratejik vizyonu ve yenilikçi yaklaşımı ile ülkemizdeki en kapsamlı ve en büyük SAP K12 projesi gerçekleştirilecektir.

Medyasoft, 1999 yılından bu yana hizmet verdiği yüzlerce müşterisine hep iş danışmanı olarak yaklaşmış, dijital dönüşümlerine katma değer sağlamıştır. En üst seviye iş ortağı statüsünde, Gold Partner olarak ilk ve yenilikçi büyük SAP projeleri gerçekleştiren Medyasoft, odaklanma stratejisi neticesinde uzmanlaştığı sektörlerden biri eğitim olmuştur. Ar-Ge faaliyetleri ve ürünleşme çalışmaları sonrası, global bir market olan SAP Store’da eğitim kurumlarına özgü SAP çözümünü 2013 yılında konumlandırarak pazara yeni bir bakış getirmeyi başarmıştır.